Khuyến Mại 100% Nạp TK Duy Nhất Ngày 10/10,11/11,12/12

Sự kiện KHUYẾN MẠI NGÀY TRÙNG CỦA THÁNG ( 10/10, 11/11, 12/12, 1/1,2/2,3/3,4/4,5/5…. ) 

Trong ngày trên, khách hàng nạp tiền vào TÀI KHOẢN sẽ được nhận KHUYẾN MẠI 100%

  • Các khuyến mại tặng nước tạm dừng cho đến hết ngày KM 100% , KHUYẾN MẠI giờ chơi vẫn áp dụng bình thường.
  • Diễn ra từ 0h-23h59 ngày đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *