1 thought on “Hack Rule of Survival

  1. Có 1 tool xóa ban acc, ad mò được nhưng chưa có thời gian test, sẽ update cho ae sớm
    Aim Bot hạn chế dùng thôi, bắn 10 phát mà 9 phát vào đầu là dễ ăn ban lắm
    Thỉnh thoảng nên giả ngu, đừng ham giết người quá không lại bị tố cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *